Chargement en cours
Ma sélection

Lot 41 - (Archivalia, Anvers) - 15 dossiers betreffende parochies, kloosters, fundaties en[...]

Adjudication sur abonnement

> Voir les offres Premium

(Archivalia, Anvers) - 15 dossiers betreffende parochies, kloosters, fundaties en broederschappen, originelen en afschriften, 16de-19de eeuw.
Losbladig.

O.-L.-V.-kathedraal, uitreksels uit doop- en begrafenisregisters anno 1573-1796; lijst met kanunniken en afschriften van epitafen, 16de - 18de eeuw; aantekening over de kathedraal anno 1423.
— Processtuk betreffende de jurisdictie over subalterne kerken, 18de eeuw.
— O.-L.-V.- Broederskerk, lijst van begrafenissen anno 1530-1741, (19de eeuw).
— St.-Jacobskerk, aantekeningen over huwelijken en uitvaarten en de fondatie van Hendrik de Clerck en Lucia Fredericx.
— St.-Joriskerk, aantekeningen uit archieven over huwelijken en begrafenissen, 14de-18de eeuw (19de eeuw).
— St.-Willibrorduskerk Berchem, aantekeningen over de wijding van altaren anno (19de eeuw).
— Fundatie della Faille, aantekeningen en stamboom (19de eeuw).
— Jeruzalembroederschap, afschrift van de regel en ledenlijst (19de eeuw).
— Arme Klaren, aantekening over de uitbetaling van een jaargetijde van Claes vander Heijden anno 1502 (18de eeuw).
— Begarden, overeenkomst over de stichting van een jaargetijde van de vader van Franciscus Laurijsens, priester (originele minuut), 1700 ; attest over jaargetijden (19de eeuw).
— Victorinnen, lijst met nog levende zusters, 1790.
— O.-L.-Vrouwconvent, afschrift van een regel anno 1346 (19de eeuw).
— Apostolinnen, affiches met gedicht ter ere van de professie van zrs. Victoria en Teresia, gedrukt (1839).
— Iers College, brief van de Congregatrie de Propaganda Fide te Rome, 1638.
— Miniemen, brief van het generalaat te Rome, 1641.
— Sint-Andrieskerk, fundatie Melchior van den Bossche, 17de & 18de e.
— Afschrift van het verzoekschrift vanwege de suppoost van het kathedraalkapitel aan de Koning betreffende een geschil met Wichters, kapitein van de burgerwacht, 1731.

Archives concernant la cathédrale, des paroisses et des institutions religieuses de la ville d'Anvers. En feuilles.

Demander plus d'information

Thème : Livres Ajouter ce thème à mes alertes