Chargement en cours
Ma sélection

Lot 39 - (Archivalia, Anvers) - 11 dossiers betreffende stedelijke instellingen, originelen[...]

Adjudication sur abonnement

> Voir les offres Premium

(Archivalia, Anvers) - 11 dossiers betreffende stedelijke instellingen, originelen en afschriften, 16de-18de eeuw.
Losbladig.

Verbaal van de Brede Raad van Antwerpen over de verdeling van oorlogslasten en betaling van wijkmeesters (afschriften), 25 aug. 1735.
— Attesten over de samenstelling van stadsraden te Antwerpen, 1787.
— Proces- en procedurestukken voor de Tolkamer van Antwerpen, o.a. over de werking van de Tolkamer en de inning van de water- en landtol, 1613-1730.
— Attesten van de weeskamer van Antwerpen over de verdeling van goederen van Francina Colen, weduwe Jan du Carne (1600-1602), Maria Lowaij, weduwe Louis de Roomere (1625), Peter Janssens en Maria Dielis (1675) en Huberto de Boetens (1744).
— Attesten betreffende de hoofdmannen en wijkmeesters, 1704.
— Attest betreffende de stadsaalmoezeniers (afschrift), 1685.
— Attesten betreffende de vrijstelling van belastingen (impost en 10de en 20stee penning), processtuk tegen Cornelis Lemmens, bakker en winkelier te Kontich over de impost, 1764-1765.- Processtukken van de cipier van het Steen, Jan Willemsen van Ispen tegen Michiel Baes, over verblijfkosten op het Steen, 1663.
— Plakkaat van de Warandmeester van Brabant over de jacht op wild anno 1557 (afschrift van ca. 1561), met attest over de verkoop van gevogelte en wild te Antwerpen, 1613.
— Koninklijk plakkaat over de inspectie van wegen, 1678.
— Copiëen van overeenkomsten tussen Antwerpen, Gent, Valenciennes, Douai, Oudenaarde en Mons betreffende het onderhoud van de Schelde, 1718.

# J.-P. TYTGAT.- Genealogische stukken in het archief van de kapucijnen, in Vlaamse Stam. Tijdschrift voor familiegeschiedenis, 11 (1975), p. 573, VII. 10-15.

Archives concernant des institutions de la ville d'Anvers. En feuilles.

Demander plus d'information

Thème : Livres Ajouter ce thème à mes alertes